آدرس کانال های مرتبط با دانشگاه ارومیه

اولی صدای نازلو
اینستاگرام کانال
www.instagram.com/voiceofnazloo
ا
ارتباط با ادمین کانال:
@VON_ADMIN
شعارشان
✊✌صدای خاموش ما را از دانشگاه ارومیه نازلو می شنوید…

t.me/urmia_uni

@@
کانال رسمی دانشگاه ارومیه
t.me/UrmiaUniPR

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط