آمار و ارقام تقریبی برخی موارد کشته های تصادفات کودکان معلول و… تلفات جاده‌ای ایران برابر جنگ

با افزایش کیفیت خودرو و جریمه های سنگین برای تصادفات حادثه ساز تا درسی برای بقیه شود افزایش امکانات حمل و نقل عمومی افزایش ضریب نفوذ اینترنت و اجرای کامل دولت الکترونیک،و…
۴۳×۳۶۵
=۱۵,۶۹۵
بستری شدن ها ۸۲ یا ۸۲۰
۸۲×۳۶۵
=۲۹,۹۳۰

۸۲۰×۳۶۵
=۲۹۹,۳۰۰
کشته های جاده ها در۲۵سال
۱۶,۰۰۰×۲۵
=۴۰۰,۰۰۰

کودکان دارای معلولیت از بدو تولد در ایران طی ۵۰ سال گذشته
آنهایی که بعداً متوجه می شوند را اگر بنگریم زیاد می شود
۴۰,۰۰۰×۵۰
=۲,۰۰۰,۰۰۰
اختلاس
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰÷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
=۳۷,۵۰۰
یارانه
۸۰,۰۰۰,۰۰۰×۴۵,۰۰۰
=۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ارزش ریال نسبت به دلار
۱,۰۰۰÷۴,۰۰۰
=۰٫۲۵

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. aliparsapour گفت:

    کودکان دارای معلولیت از بدو تولد در ایران طی ۵۰ سال گذشته
    آنهایی که بعداً متوجه می شوند را اگر بنگریم زیاد می شود
    @@
    شاید آمار چهل هزار نفر با تعداد بعدا متوجه می شوند باشد