دسته: اشعارم

مستمری که داده شد به معلول ۱

مستمری که داده شد به معلول

مستمری که داده شد به معلول. دوبار بره مغازه نیست دیگه پول مستمری دوای درد ما نیست الان بهت میگم دوا چه چیزیست دوای درد مسیر بی مانع است. مردمی آگاه در این خانه...

قیمت ویلچر شده است چون پراید ۱

قیمت ویلچر شده است چون پراید

قیمت ویلچر شده است چون پراید به نرخ امروز که نه،سال ۸۰ قیمت سمعک،موبایل و لپ تاپ شاید ببینم این ها رو من تو خواب قیمت پوشک که نگو عذابه کی میره ابر تیره...

خدمت به معلول فقط تو حرفه ۰

خدمت به معلول فقط تو حرفه

خدمت به معلول فقط تو حرفه از حقیقت چرا میری تو طفره مسئول مربوطه فقط نزن حرف مشکل ما زیاده، زندگی سخت حرف درمانی چاره ی کار ما نیست نمره بهزیستی یکه نه که...

سکوت دیگر بس است جبران،جبران ۰

سکوت دیگر بس است جبران،جبران

به پا خیزید معلولان ایران سکوت دیگر بس است جبران،جبران زمان آن رسیده، ما زنیم حرف و فعل می توانیم را کنیم صرف اگر با اتحاد حرکت نمودیم همیشه ،شاد،خرم، در سرودیم اگر نه،چند...

این همه معلول در  این مملکت ۰

این همه معلول در این مملکت

این همه معلول در این مملکت ز بی توجهی خورند هی کتک درون خانه ها،شدند در قفس بغض درون سینه،تنگ است نفس راه رهایی از این وضع چیست منجی موعود در این جمع کیست...

امید است (تقدیم به خواهرم) ۰

امید است (تقدیم به خواهرم)

امید است باشی موفق شما و درمان کنی دردی از اجتماع امید است خواهر درون مسیر به غم،غصه ،هرگز نگردی اسیر امید است با کوششو پشتکار. ز پستی بلندی کنی تو گذار امید است...

چرا اکثر ما مردم خموشیم

چرا اکثر ما مردم خموشیم

چرا اکثر ما مردم خموشیم ز ظلم حاکمان بد نجوشیم نجوشیمو نگوییم بر چه ایران ز افکار شما گردیده ویران شده ویران ایران گوهربار چرا منتقدان را می‌زنید دار زنید شلاق زندان ترس تبعید....

چرا اکثر معلولان خموشند برای حق خود حتی نکوشند

چرا اکثر معلولان خموشند برای حق خود حتی نکوشند

برایم جالب بود که نگهبان کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت از این که افراد کمی نامه کمپین در مورد بودجه ی قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را به نمایندگان شهرشان داده‌اند...

به نام شهیدان راه وطن که رفتند شادی کند هم وطن

به نام شهیدان راه وطن که رفتند شادی کند هم وطن

به نام شهیدان راه وطن که رفتند شادی کند هم وطن ولی شادی هموطن یاس( نا امیدی) شدچرا چون که قانون ما پست شد چرا چون که افراد صالح به ح..ر و یا دست...

کشورم ایران شده پولش چو پشم+صوت

کشورم ایران شده پولش چو پشم+صوت

کشورم ایران شده پولش چو پشم کی برسد وقت که گیرید خشم کی برسد وقت که با اتحاد جهل به بیرون فکنیم با جهاد کی برسد وقت که شادی کنیم از شهدای راه، یادی...