دسته: اشعارم

تقدیم به داعش

تقدیم به داعش

چرا آدم کشی، قتل و تجاوز به من پاسخ بده ، ای مردک بز چرا بع بع چرا ار ار بسازی چرا قانع نباشی ، پست نازی چرا گویی, که , راه من ,...

چرا ایران زمین اینگونه گردید

چرا ایران زمین اینگونه گردید

چرا ایران زمین اینگونه گردید چرا دشمن وطن را در نوردید چرا دیگر به روی هم نخندید چرا با یک دگر در یک نبردید چرا ایران زمین افتاده بر خاک چرا دست شما گردیده...

فقط بگو چشم در این مملکت

فقط بگو چشم در این مملکت

فقط بگو چشم در این مملکت اگر نه لالت بکنند با کتک اگر نه پاکت بکنند با سگک اگر نه خاکت بکنند با تشک فقط بگو ؛بهبه و احسنت چون ظلم نبینی، و یک...

به یاد ستایش قریشی

به یاد ستایش قریشی

یک سال از رفتن گذشت،اما،یاد تو باقی خواهد ماند تقدیم به قربانیان جهالت ستایش برچه در وان اسید است چرا از صورتش خون می چکیدست چرا در شش جهانش تیره گردید چرا دنیا دگر...

جواب حرف هایم می شود مشت

جواب حرف هایم می شود مشت

جواب حرف هایم می شود مشت در این منطق بدان باید فقط کشت بدان هرکس که بر عقلش کند پشت به جای حرف قطعا می زند مشت اگر از دل برون ریزم حقایق مرا...

چند بیت

چند بیت

به نام حسین شاه مردان دین. حقیقت بخواهی رهش را ببین بگوید اگر دین ندارید آزادگی نه راه غلامی، و صد بندگی بگوید اگر حاکم جور با نام دین ستم می کند حال او...

به نام جهانی که آمد پدید

به نام جهانی که آمد پدید

به نام جهانی که آمد پدید، حقیقت کجا نیست پاسخ دهید به نام پدر با پسر بوده دوست و أین سه یکی می شوند زیر پوست به نام ختم بهترین شماست، حقیقت کجانیست ،راهش...

لقب شعری من

لقب شعری من

بنده برای خودم لقب شعری نقطه را انتخاب کرده ام،و اشعارم را با این نام منتشر خواهم نمود

چه فرقی می کند نام خدا چیست

چه فرقی می کند نام خدا چیست

چه فرقی می کند نام خدا چیست مهم همبستگی،خوبی،و نیکیست همه انسان، نباشد بین ما فرق چه باشم من سیاه،قرمز، و بی رنگ چه فرقی می کند دین شما چیست مسیحی،یا که بودایی،یهودیست مهم...

اندر احوال جهان

اندر احوال جهان

نابرده رنج که گفته گنج میسر نمی شود ایشان نمونه اش پدرش پولدار است و می شود آنکس که گشنگی ندیده غمی ندارد پس ما ها چشممان به نمودار فیمت است داءم تلاش کرده...