دسته: اشعارم

لقب شعری من

لقب شعری من

بنده برای خودم لقب شعری نقطه را انتخاب کرده ام،و اشعارم را با این نام منتشر خواهم نمود

چه فرقی می کند نام خدا چیست

چه فرقی می کند نام خدا چیست

چه فرقی می کند نام خدا چیست مهم همبستگی،خوبی،و نیکیست همه انسان، نباشد بین ما فرق چه باشم من سیاه،قرمز، و بی رنگ چه فرقی می کند دین شما چیست مسیحی،یا که بودایی،یهودیست مهم...

اندر احوال جهان

اندر احوال جهان

نابرده رنج که گفته گنج میسر نمی شود ایشان نمونه اش پدرش پولدار است و می شود آنکس که گشنگی ندیده غمی ندارد پس ما ها چشممان به نمودار فیمت است داءم تلاش کرده...