دسته: مربوط به خودم(علی پارساپور)

صلح با تلاش میسر است

فعالیت دوباره به رنگ سبز

فعالیت دوباره به رنگ سبز منتها تمام اکانت های دیگر غیرفعال خواهند بود و در این مرحله تمام رمز های مربوطه به یکی از اعضای خانواده در جهت کمک به مدیریت به رنگ سبز...

به رنگ سبز سالیان سال ادامه خواهد داشت

به رنگ سبز سالیان سال ادامه خواهد داشت

فکری به سرم زد که سایت به رنگ سبز را غیر فعال نمایم اما ادامه خواهد داشت و ممکن است فقط ماهی یک بار یا هر چند ماه یکبار آپدیت شود

مهر و اوایل آبان ۱۳۹۶ ه،خ موارد در بخش نظرات منتشر خواهد شد

مهر و اوایل آبان ۱۳۹۶ ه،خ موارد در بخش نظرات منتشر خواهد شد

درون روشنایی بنده کورم چه باید من کنم سنگ صبورم

درون روشنایی بنده کورم چه باید من کنم سنگ صبورم

با توجه به اینکه دید دو چشمم کاهش پیدا نموده است (در هنگام جواب دادن به علامت های ایتومتری از ده ردیف علامت هیچکدام را نتوانستم پاسخ بدهم) باید تلاش زیادی انجام دهم در...

سفر به گرگان

سفر به گرگان

در سفر به گرگان شاهد بودیم هوا کاملاً شرجی و گرم بود به نظرم بهتر است فکری به حال این شرایط شود و طبق گفته های شاهد عینی بیش از ۴۰ روز است که...

شهریور ۱۳۹۶ و موارد  تمربوط به صفیه دانشگاه (بخش نظرات)

شهریور ۱۳۹۶ و موارد تمربوط به صفیه دانشگاه (بخش نظرات)

پیش به سوی وکالت

پیش به سوی وکالت

با توجه به نزدیک شدن به آزمون وکالت امسال تلاشم را برای کسب نتیجه مطلوب و بررسی میزان سطح معلوماتم خواهم کرد و با انجام امور تصفیه و معرفی به استاد و گرفتن کارت...

دو چشم  بی‌حیایم سمت کوریست و کار این بدن تنها صبوریست

دو چشم بی‌حیایم سمت کوریست و کار این بدن تنها صبوریست

دیروز در مورد چرایی هزینه برای چند عکس با دوتا از اعضای خ بحث و بددهنی کردم که کار درستی نبود از این دست پست ها که کوتاه است باز هم فرستاده خواهد شد...

قانون شرایط اضطراری(سرنوشت زندگی

قانون شرایط اضطراری(سرنوشت زندگی

قانون شرایط اضطراری(سرنوشت زندگی aparsapour.wordpress.com/ap18/ #قول #سرنوشت_زندگی #اهدافم با توجه به این مطلب تا بعد قبولی در وکالت در موارد دیگر لاگین نخواهم کرد(بستگی به تلاشم تا ۶ماه یا دو و…) #وکالت #تلاش #حقوق