دسته: مربوط به خودم(علی پارساپور)

تاریخ پایان کلاس ها و شروع  امتحانات دانشگاه ارومیه(اعتراضیه) ۶

تاریخ پایان کلاس ها و شروع امتحانات دانشگاه ارومیه(اعتراضیه)

تاریخ پایان کلاس ها و شروع امتحانات دانشگاه ارومیه(اعتراضیه) با سلام لزوم برنامه ریزی برای هر کاری مخصوصا امور دادشگاه امری بدیهی است مثلا همین ترم ۸ بنده،(نرم بهمن۱۳۹۵-۱۳۹۶) کلاس ها قبل انتخابات تعطیل...

باید الگو باشم

باید الگو باشم

تاثیر من تا زمانی مثبت و مشهود است،که با تمام مشکلاتم کنار آمده و به سمت اهدافم حرکت نمایم من با بودنم می شوم الگویی ،و می توانم با حرکت نرم حداقل یک نفر...

گاهی،فکر و خیال می کنم

گاهی،فکر و خیال می کنم

گاهی،فکر و خیال می کنم اگر ۲۰۰یا ۵۰۰میلیون تومان داشتم چه ها که نمی کردم از خرید خانه تا سود بانکی،از خرید های فراوان از فروشگاه های زنجیره ای اما واقعیت این است که...

برخی فعالیت هام

برخی فعالیت هام

به رنگ سبز berangesabz.ir/ وبلاگ شخصیمali-parsapour.blogspot.com توییتر https://twitter.com/aliparsapour وبلاگ خاطرات صوتیم aliparsapour.tumblr.com/ وبلاگ هدف گذاری ام aparsapour.wordpress.com وب یوزرز که فعالیت چندانی نخواهم داشت webusers.ir webusers.mihanblog.com وبلاگم در راسخون و تبلاگ(فعالیت هایم در اسک...

با کلاس کنکور ،و کتاب های جامع موسسات مخالفم

با کلاس کنکور ،و کتاب های جامع موسسات مخالفم

بنظرم حرام کردن پول است کتابی که با مطالعه ی بیشتر یک نفر نسبت به دیگران به چاپ می رسد و صد ها هزار نفر آن را خریده و می خوانند چه فایده ای...

(مسواک زدن و ورزش و میزان مصرف آب و قرص و خلاصه ای از مطالعه)۱۳۹۶

(مسواک زدن و ورزش و میزان مصرف آب و قرص و خلاصه ای از مطالعه)۱۳۹۶

یک متنی آماده می کنم(احتمالا چک لیست) بعد ،می آیم آن را دریک نظر اضافه می کنم هر روز یک نظر مطالب وبلاگ شخصی هم برای عکس های شخصیم

خودم

کارهای بعد ارشد و وکالتم

با توجه به اینکه درشرایط عادی بنده قرار است در این دو آزمون شرکت کرده و بعدش تا سال ها با خوشی زندگی کنم پس یک سری کار ها هست که با اولویت های...

رفتن به نوارابزار