دسته: Uncategorized

مطالبات من، از رییس حمهور  بعدی و دولتش به عنوان یک ایرانی

مطالبات من، از رییس حمهور بعدی و دولتش به عنوان یک ایرانی

از رییس جمهور بعدی می خواهم @فیسبوک و توییتر و سایر شبکه ها و سرویس های مطرح جهانی را رفع فیلتر نماید @به کیفیت پایین خودرو های داخلی توجه سازد @مشاوره ی ژنتیک را...

وکالت

وکالت

وکالت با عدالت هم تراز است همانند کبوتر همچچو باز است قضاوت با وکالت همچو یک دست اگر هر یک نباشد می شوند پست تو خواهی تا رسی سمت حقیقت بیا دانش بجوی تا...

نقد را بچسب

نقد را بچسب

بخوان تا نرود سرت گلاه گشاد تا نخوری غم حال ،گذشته می شود امسال تلاش کن ما مامور به انجام وظیفه ایم تنبلی نه نتیجه با زحمت میسر است تو بخوان ترس بی معنیست...

یکی یکی بچه بیاورده زن

یکی یکی بچه بیاورده زن

یکی یکی بچه بیاورده زن تا بشوند عصا شود پیرزن تا که زن و مرد شوند رو سفید حماقتیست،حماقتی بس عجیب بچه بزرگ کردن فقط غذا نیست پوشک وشیر خشک،یک فضا نیست بچه یعنی...

۲۴ ساعت زمان

۲۴ ساعت زمان

هر روز از ۲۴ساعت تشکیل شده است که ۸ساعت آن را در خوابیم اگر غذا خوردن و استحمام وبهداشت را ۴ساعت در نظر بگیریم میزان ساعات باقی مانده ۱۲ساعتمی شود حال وبگردی را یک...

مادرم ذکرش فقط این هاست گویم بر شما

مادرم ذکرش فقط این هاست گویم بر شما

مادری دارم که تا شب در کتاب خالق است. ول نمی سازد کتابش چون که گوید بالغ است گویدش بر من، بخواهی تا شوی اهل بهشت پس بجای آور ،تو چند رکعت نگردی بد...