دسته: Uncategorized

مادرم ذکرش فقط این هاست گویم بر شما

مادرم ذکرش فقط این هاست گویم بر شما

مادری دارم که تا شب در کتاب خالق است. ول نمی سازد کتابش چون که گوید بالغ است گویدش بر من، بخواهی تا شوی اهل بهشت پس بجای آور ،تو چند رکعت نگردی بد...

مطالعه ی ارشد( بهمن ماه)

مطالعه ی ارشد( بهمن ماه)

در این. چند ماه باقی مانده تا کنکور ارشد در هر یک ماه یک پست با عنوان مطالعه ی ارشد اسفند-فروردین_اردیبهشت ایجاد و افعال صورت گرفته به طور خلاصه در قسمت نظرات ذخیره خواهد...

پلاسکو ،یک هشدار برای زلزله ی احتمالی تهران بود  این یک حادثه ی کوچک بود ،اگر زلزله بیاید فاجعه ی انسانی رخ خواهد داد

پلاسکو ،یک هشدار برای زلزله ی احتمالی تهران بود این یک حادثه ی کوچک بود ،اگر زلزله بیاید فاجعه ی انسانی رخ خواهد داد

لاسکو،نامی که در این چند روزه زیاد شنیده می‌شود فکر میکنید یک زلزله در شهری مثل تهران چه عواقبی خواهد داشت یک فاجعه ی انسانی،برابر با مرگ میلیون ها نفر و خساراتی که عواقب...

حرکت جالبی بود

حرکت جالبی بود

برای امتحان آماده نبودم فرجه ها را بدون مطالعه سپری کرده بودم امتحان با بیش از یک ساعت تاخیر شروع شد و چون برگه ی امتحانی ذمن a3چاپ می شود به مراقبت گفتم وخود...

از کجایم

از کجایم

از کجایم ، به کجا خواهم رفت از درک،,بر درکم این شد حرف!؟ هر کجا را که نگه می سازم رنگ رخسار خودم می بازم أین همه نظم چرا گشته هویدا اینجا برچه آنسان...

اندر احوال جهان

اندر احوال جهان

نابرده رنج که گفته گنج میسر نمی شود ایشان نمونه اش پدرش پولدار است و می شود آنکس که گشنگی ندیده غمی ندارد پس ما ها چشممان به نمودار فیمت است داءم تلاش کرده...

در اینجا چه خواهم نوشت

در اینجا چه خواهم نوشت

در أین چند ساله که با اینترنت آشنایی دارم همیشه دلم می خواست، سایتی ایجاد ومرتبا در آن بنویسم اقداماتی صورت گرفت ولی بنا به تنبلی ادامه نیافت حال میخواهم دوباره بنویسم از قانون،اجتماع،هر...