اعتراضات اخیر و فیلتر شدن چند شبکه اجتماعی

همانطور که مطلع هستیم چند روزی از فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام می گذرد
web.archive.org/web/20180103035738/https://www.alexa.com/topsites/countries/IR
دامین های مرتبط با تلگرام در حال حاضر جز ۵۰ مورد برتر در ایران هستند
باید یاد آور شد
اعتراض حق ملت است
طبق کتاب چرا ملت ها شکست می خورند سیاست حکومت ها
نقش موثری در سرنوشت ملت دارد
باید ببینیم در آینده اینستاگرام و تلگرام رفع فیلتر خواهند شد
و یا اینکه ملت با همان قند شکن خودشان به این شبکه ها دسترسی خواهند یافت
آینده را ما می سازیم
انتخاب درست و غلط با خودمان است

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط