انتشار فیلم جلسه ی غیرعلنی خبرگان در مورد انتخاب رهبری و اختلاف در نقل قول ها

با توجه به انتشار فیلم ۱۹ دقیقه ای در فضای مجازی در مورد
انتخاب رهبری در سال ۶۸
اقدام به مطالعه نقل خاطرات در این موضوع نمودم که
با اختلاف در نقل قول ها مواجه شدم
مانند نحوه ی رای گیری که با برخاستن یا نشستن یا به صورت مخفی در گلدان ها بود
در مورد تعداد آرای اخذ شده به نفع آیت الله خامنه ای
نحوه نقل قول از امام خمینی مبنی بر معرفی رئیس جمهور آن زمان به جانشینی (در همان جلسه یا بعد از انتخاب رهبر)
بنابراین اقدام به بررسی و آرشیو مطالب در این موضوع نمودم
لینک ها در قسمت نظرات منتشر می شود

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط

۴ دیدگاه‌

 1. aliparsapour گفت:

  محرمانه‌های انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان
  entekhab.ir/fa/news/273092/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

  archive.fo/iPhz4

  web.archive.org/web/20180110051944/http://entekhab.ir/fa/news/273092/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

  @@

  @@

  روایتی تازه از جلسه انتخاب آیت الله خامنه ای
  www.entekhab.ir/fa/news/114510/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C

  archive.fo/dIGQ8

  web.archive.org/web/20131110000852/http://www.entekhab.ir/fa/news/114510/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C