برای اهداف


با توجه به نزدیک شدن به آزمون وکالت لازم است از موارد غیرضروری پرهیز کنم بنابراین هر ماه مطلبی در سایت به رنگ سبز در مورد درس ها کارها که در ۳۰ روز آینده از ایجاد مطلب انجام میگیرد ایجاد می شود
در این یک سال آینده از سایت به رنگ سبز برای سامان دادن به اهدافم استفاده خواهم کرد
و وبلاگ شخصی برای انتشار تصاویر خانوادگی و موارد کاملاً شخصی استفاده خواهد شد بنده خود را متعهد می دانم که مطالب از این دست را در به رنگ سبز منتشر نمایم
و لیستی ایجاد خواهم کرد که کارهای بعد آزمون در آن ثبت خواهد شد تا وقتم را درست استفاده نمایم

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط