برخی کتب قائمیه

برخی کتب قائمیه
این سایت که از گذشته تا به امروز محلی برای انتشار کتاب های مذهبی بوده است چندیست که قرار است بسته شود تا جایی که بنده اطلاع دارم این موسسه با دو آدرس زیر فعالیت کرده است
www.Ghaemiyeh.com
و
www.ghbook.ir
این دو سایت در پروژه های آرشیو اینترنت
web.archive.org/web/20131120195905/http://www.ghaemiyeh.com/
و
web.archive.org/web/20170825024708/http://www.ghbook.ir/index.php?lang=fa
و
archive.is/tGQFj

در اینجا چند کتاب که توسط این موسسه به صورت الکترونیک انتشار یافته است از طریق پروژه آرشیو اینترنت در دسترس شما قرار می گیرد با دو فرمت pdf و html
##
البته لینک های آرشیو اینترنت تا زمانی در دسترس هستند
که این موسسه جلوی نمایش آنها را با دستوراتی به پروژه های آرشیو اینترنت با فایل‫robots.txtنگیرد
این مورد به دلیل بیان عدم مسئولیت من نسبت به کپی‌رایت احتمالی کتاب‌ها بوده است
##
فایلهای ذخیره شده این دو در پروژه های آرشیو اینترنت
web.archive.org/web/*/http://download.ghbook.ir/*
و
web.archive.org/web/*/http://download.Ghaemiyeh.com/*

دروس حوزه – کتابخانه دیجیتال (بازار کتاب) قائمیه
www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=10460&lang=fa
web.archive.org/web/20151223195529/http://download.ghbook.ir:80/downloads/pdf/11000/796-fa-doroose-hozeh-koli.pdf

اصول کافی – کتابخانه دیجیتال (بازار کتاب) قائمیه

http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=10263&Itemid=0&lang=fa

http://web.archive.org/web/20170824053623/http://download.ghbook.ir/downloads/pdf/11000/779-fa-osoole-kafi-koli.pdf

علل الشرائع – کتابخانه دیجیتال (بازار کتاب) قائمیه
www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1572&lang=fa

http://web.archive.org/web/20170824054228/http://download.ghbook.ir/download.php?id=1572&file=10593-fa-elal%20alsharaye-tarjomeh%20zehni%20tehrani-koli.pdf

حقوق مدنی – کتابخانه دیجیتال (بازار کتاب) قائمیه

www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=343&lang=fa

web.archive.org/web/20170824054908/http://download.ghbook.ir/download.php?id=343&file=10160-fa-hughoghe%20madani-koli.pdf

@@

بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار علیه

www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=13135&lang=fa

web.archive.org/web/20170824055745/http://download.ghbook.ir/download.php?id=13135&file=939-ar-beharolanvar-koli.pdf
@@
حلیه المتقین – کتابخانه دیجیتال (بازار کتاب) قائمیه

www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=10390&Itemid=0&lang=fa

web.archive.org/web/20170825040804/http://download.ghbook.ir/download.php?id=10390&file=790-f-13880101-heliyatol-motaghin.htm
@@

ترجمه من لا یحضره الفقیه (قسمت حج) – کتابخانه دیجیتال
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=4227&Itemid=0&lang=fa

web.archive.org/web/20170825052520/http://download.ghbook.ir/download.php?id=4227&file=3000-fa-tarjamamanlayahzarolfaqeh.pdf

web.archive.org/web/20170825042226/http://download.ghbook.ir/download.php?id=4227&file=3000-f-13900617-tarjamamanlayahzarolfaqeh.htm
@@

@@

کتاب الغیبه شیخ طوسی ( ترجمه ) – کتابخانه دیجیتال
www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=4954&lang=fa

https://web.archive.org/web/20170826031913/http://download.ghbook.ir/download.php?id=4954&file=3558-f-13901107-tarjomeye%20ketab%20gheybat.htm
http://web.archive.org/web/20170826032044/http://download.ghbook.ir/download.php?id=4954&file=3558-fa-tarjomeye%20ketab%20gheybat.pdf
@@

متن و ترجمه معانی الاخبار – کتابخانه دیجیتال

http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=903&Itemid=151&lang=fa

https://web.archive.org/web/20170826034132/http://download.ghbook.ir/download.php?id=903&file=10343-f-13921220-maani-alakhbar-tarjome-mohamadi-koli.htm
http://web.archive.org/web/20170826034356/http://download.ghbook.ir/download.php?id=903&file=10343-fa-maani-alakhbar-tarjome-mohamadi-koli.pdf
@@

اسرار آل محمد علیهم السلام – کتابخانه دیجیتال
www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=14082&lang=faweb.archive.org/web/20170826032833/http://download.ghbook.ir/download.php?id=14082&file=9692-f-13921109-asrar%20ale%20mohammad%20alayhem%20assalam.htm

web.archive.org/web/20170826032921/http://download.ghbook.ir/download.php?id=14082&file=9692-fa-asrar%20ale%20mohammad%20alayhem%20assalam.pdf
@@
داستان های بحارالانوار – کتابخانه دیجیتال

www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=4344&lang=fa
https://web.archive.org/web/20170826034743/http://download.ghbook.ir/download.php?id=4344&file=31-f-13900401-dastanhaye%20beharolanvar-koli.htmwww.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=14181&lang=fa
https://web.archive.org/web/20170826035314/http://download.ghbook.ir/download.php?id=14181&file=9759-fa-mizanolhekmah-koli.pdf

https://web.archive.org/web/20170826035126/http://download.ghbook.ir/download.php?id=14181&file=9759-f-13921110-mizanolhekmah-koli.htm
@@

منابع فقه شیعه – ترجمه جامع احادیث الشیعه
www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=14708&lang=fa
http://web.archive.org/web/20170826040214/http://download.ghbook.ir/download.php?id=14708&file=9958-fa-manabe%20feghhe%20shieh-koli.pdf

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط

۳ دیدگاه‌

  1. aliparsapour گفت:

    نمیدونم چرا خودکار لینک نمی شود به خاطر همه چون حوصله نداشتم برخی از لینک ها،لینک نشدند

  2. aliparsapour گفت:

    این مطلب در وبلاگ هدف‌گذاری نیز منتشر خواهد شد