بررسی آمارهای مرتبط با تصادفات جاده ای در ایران

@@لینک اول
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به حوادث رانندگی در دهه ۸۰ تصریح کرد: در دهه هشتاد(۱۳۸۹-۱۳۸۰) جمعا” ۲۴۱ هزار و ۲۳۶ نفر در کشور بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که ۸۰ درصد متوفیان مرد و ۲۰ درصد آن ها زن بودند. به گفته وی به طور متوسط سالیانه به ازای هر صد هزار نفر از جمعیت ایران، ۳۵ نفر در حوادث رانندگی قربانی شده اند.
www.lmo.ir/news/78409-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1

@@لینک دوم
رئیس پلیس راهور: ۴۰۲هزار و ۲۵۹ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند _۱۳۹۶/۰۷/۱۳

رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه از سال ۷۷ که پلیس نسبت به آمار دسترسی پیدا کرده تاکنون ۴۰۲هزار و ۲۵۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند، گفت: تا پایان سال ۹۵، ۴میلیون و ۵۹۱ هزار و ۳۰۷ نفر بر اثر سوانح رانندگی مجروح، مصدوم و معلول شده‌اند که بی‌شک هزینه‌های فراوانی را برای کشور ایجاد کرده‌اند

www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/543041-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

@@لینک سوم
آمار تلفات و مصدومیت های ناشی از تصادفات در ایران(بین سال‌های ۸۴ تا پنج ماهه اول ۱۳۹۷)،(مجموعه فایل های pdf)

آمار تلفات و مصدومیت های ناشی از تصادفات در ایران(بین سال‌های ۸۴ تا پنج ماهه اول ۱۳۹۷)،(مجموعه فایل های pdf)

@@لینک چهارم
مرگ حدود نیم‌میلیون ایرانی طی ۱۸ سال در سوانح رانندگی . ۱۳ مهر ۱۳۹۶
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: طی ۱۸ سال اخیر بیش از ۴۵۹ هزار نفر بر اثر سوانح ترافیکی در ایران جان خود را از دست داده و ۴.۵ میلیون نفر مصدوم شده‌اند.
www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/13/1537376/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-18-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
##@
@#

در سایت

بررسی آمارهای مرتبط با تصادفات جاده ای در ایران