تمام فعالیت‌های اینترنتی ام متوقف شده به جز به رنگ سبز و وبلاگ صوتی

تمام فعالیت‌های اینترنتی ام متوقف شده به جز به رنگ سبز و وبلاگ صوتی

فعالیتهای سابق در پروژه های آرشیو اینترنت
@@

https://mobile.twitter.com/aliparsapour

https://web.archive.org/web/20171027063357/https://mobile.twitter.com/aliparsapour

http://archive.is/p5SGW
@@

https://ali-parsapour.blogspot.com/2017/

http://archive.is/Vr6qK
https://web.archive.org/web/20171025061433/https://ali-parsapour.blogspot.com/2017/

https://web.archive.org/web/20171025063206/https://ali-parsapour.blogspot.com

@@

https://www.facebook.com/namazsotonedin/

https://facebook.com/story.php?story_fbid=423768907803654&id=100005116452875&_ft_=top_level_post_id.423768907803654%3Atl_objid.423768907803654%3Athrowback_story_fbid.423768907803654%3Athid.100005116452875%3A306061129499414%3A2%3A1420099200%3A1451635199%3A-1556972522195294840&__tn__=-R
@@
askdin

فعالیت سابق من در سایت اسک دین

http://archive.is/CeRDh
@@
وبلاگ هدف گذاری

فعالیت سابق من در وبلاگ هدف گذاری


@@

http://archive.is/CeRDh
@@
آینه
https://berangesabz.wordpress.com

http://archive.is/GaA1Q

https://web.archive.org/web/20171030025313/https://berangesabz.wordpress.com/
@@
https://www.instagram.com/aliparsapour0098/

http://archive.is/Xin4V
http://archive.is/UXe8P

@@

صفحات با این کد قابلیت تغییر و بروزرسانی دارند