جواب حرف هایم می شود مشت

جواب حرف هایم می شود مشت در این منطق بدان باید فقط کشت
بدان هرکس کند بر عقل خود پشت به جای حرف قطعا می زند مشت
اگر از دل برون ریزم حقایق مرا پرپر کننند همچون شقایق
اگر حتی نشینم بنده خاموش رمن کولی بگیرند هر شب و روز
جواب یک نوشته با تفنگ نیست
جواب حرف با پتک و فشنگ نیست
جواب حرف با حرف است نه با مشت
نباید صاحب اندیشه را کشت
اگر اندیشه را خاموش سازید حقیقت را شما در گور سازید

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. aliparsapour گفت:

    این شعر را با سانسور ،مجدد منتشر می کنم