درون روشنایی بنده کورم چه باید من کنم سنگ صبورم

علی پارساپور

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. aliparsapour گفت:

    تسویه

    تصفیه