در اینجا چه خواهم نوشت

در أین چند ساله که با اینترنت آشنایی دارم
همیشه دلم می خواست، سایتی ایجاد ومرتبا در آن بنویسم
اقداماتی صورت گرفت ولی بنا به تنبلی ادامه نیافت
حال میخواهم دوباره بنویسم
از قانون،اجتماع،هر موضوعی که بتوانم
این سایت را هفتگی یاچند هفته یکبار آپدیت کنم
هدف انتشار اشعارم ومطالب گوناگون ودرکل آگاهی رساندن است
در حال حاضر دانشجوی ترم هفت دانشگاه ارومیه هستم
از لحاظ سلامتی با مشکل کم بینایی ، ناشی بیماری ژنتیکیrp مواجهم
باید تلاش کرد
خواند و دانست
امیدوارم ده ها سال بتوانم در کنار شما باشم و این سایت را آپدیت کنم
نام به رنگ سبز را هم برای سبز و خرم بودن و اندیشه های نو انتخاب کرده ام
با آرزوی موفقیت و صلح پایدار بشر

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط