از ژن خوب تا حجاب آزاده نامداری(ریشه یابی)

متاسفانه اندک سالاری و نبود آزادی بیان که موجب فساد و دورویی می گردد بر ایران حاکم است به نظرم یکی از علت ها جبر مکتبیست
که شاهد ماجراهایی چون
تصاویر خانم نامداری و گفته های پسر آقای عارف هستیم

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. aliparsapour گفت:

    مورد مهم دیگر مصرف مشروب الکلی تقلبی در سیرجان بود که آن را فراموش کرده بودم
    www.khabaronline.ir/detail/689570/society/social-damage