رتبه ایران در سایت پاسپورت ایندکس

پاسپورت

برای من جالب بود که اخبار ساعت شش و نیم بعد از ظهر رادیو جوان این مطلب را بازگو کرد
www.passportindex.org/byRank.php

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط