فعالیت های سابق من در فضای مجازی(فید وبلاگ آینه و وبلاگ شخصی سابق)