فقط بگو چشم در این مملکت


فقط بگو چشم در این مملکت
اگر نه لالت بکنند با کتک
اگر نه پاکت بکنند با سگک
اگر نه خاکت بکنند با تشک
فقط بگو ؛بهبه و احسنت چون
ظلم نبینی، و یک پارچ خون
فقط بگو؛به به و احسنت چون
ظلم نسازند به تو با جنون
فقط بگو ؛چشم بگو چشم چشم
اگر نه گیرند کنند بر تو حشم
بگو که هر چه گفته اید صحیح است
اگر نه هرچه میکنی قبیح است
بگو، صحیح ،گفته های شماست
اگر نه جای تو ، بدان، در کماست
حساب های بانکی ات همه پوچ
مجبور می سازند تو را کنی کوچ
حق قانونی تو شود هیچ
معده ی تو از گشنگی خورد پیچ
خموش شو خموش زندگی ساز
اگر نه روده ات به جد شود باز
@@
و کلام آخر
خموش هم اگر کنی ژندگی
گمارنت برای صد یندگی

شعری از علی(امید) پارساپور(نقطه)

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط