پایان سایت کلوب نشانه ی چیست

اولاً نفوذشدید و استفاده مردم از تلگرام
که معایب زیادی برای وبلاگستان فارسی دارد

تلگرام و نفوذ آن در ایران و بهتر بودن وبلاگ نسبت به شبکه های اجتماعی این چنینی


و مورد دیگر
از دسترس خارج کردن سرویس‌های مطرح جهانی برای حمایت از (البته به کنترل درآوردن اطلاعات)
سرویس های داخلی بوده است
بنده با سرویس های داخلی کارکرده ام
و هیچکدام به پای سرویس‌های مطرح نمی‌رسند

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط

۳ دیدگاه‌