پلاسکو ،یک هشدار برای زلزله ی احتمالی تهران بود این یک حادثه ی کوچک بود ،اگر زلزله بیاید فاجعه ی انسانی رخ خواهد داد

علی پارساپور

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط