چرا اکثر معلولان خموشند برای حق خود حتی نکوشند

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

 1. aliparsapour گفت:

  گفته های دکتر نحوی نژاد در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران
  berangesabz.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%ad%d9%88%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%81/

  گفته های دکتر یحیی سخنگویی در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران
  berangesabz.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%db%8c%d8%ad%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d9%86%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1/

  گفته های دکتر محسنی بندپی در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران
  berangesabz.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%be%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1/

  گفته های دکتر همایون هاشمی، در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران
  berangesabz.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c%d8%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7/

  گفته های دکتر محمد کمالی در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران
  berangesabz.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%81/
  گفته های دکتر علی ربیعی در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران
  berangesabz.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%81/
  گفته های دکتر حسن شریعتمداری در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران
  berangesabz.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85/

  گفته های دکتر مصطفی سراج در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران
  berangesabz.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%81/