چرا ایران زمین اینگونه گردید

چرا ایران زمین اینگونه گردید
چرا دشمن وطن را در نوردید
چرا دیگر به روی هم نخندید
چرا با یک دگر در یک نبردید
چرا ایران زمین افتاده بر خاک
چرا دست شما گردیده ناپاک
چرا اینگونه اید ، عاقل نباشید
چرا بذر حماقت را بپاشید
جهالت گر شود رسوا در این خاک
وطن بی عیب گردد می شود پاک

علی(امید) پارساپور(نقطه)

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط