چند درخواست از مسئولان برگزاری آزمون های مختلف که افراد نابینا و کم بینا در آنها شرکت می کنند

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط