استفاده کنندگان از مواد محترقه ی غیر مجاز ،در چهارشنبه سوری،همگی احمقند(همراه با یک ماجرای واقعی)

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط