استفاده کنندگان از مواد محترقه ی غیر مجاز ،در چهارشنبه سوری،همگی احمقند(همراه با یک ماجرای واقعی)

احمق کسی است که می داند نتیجه ی فعل یا ترک فعلش به جز ضرر چیز دیگر نیست ،ولی باز هم انجامش می دهد
مشکلات پیرامون ما فراوانند،ولی چرا مابه جای حل آن خود مشکل می شویم
به جای آزار رسانی به مردم و ایجاد رعب و وحشت ،می توان یک کتاب مفید خرید
مقداری خشکبار خرید ، سیگار نکشید و ترقه نترکاند
و باعث آسیب به اجتماع نشد
همکلاسی دوران ابتدایی من به نام بهنام
در چندین سال پیش
یکی ار چشمانش با ترکش یکی از این مواد ویران گر آسیب دید و تخلیه شد
آینده اش به کلی تغییر کرد
و مشخص هم نشد کدام بی شعوری مواد محترقه را از بالکن یکی از طبقات(ساختمان چهارده طبقه)پرتاب کرده است
بهتر نیست این عید باستانی را خراب نکنیم
و چهارشنبه سوری را به چهارشنبه سوزی تبدیل ننماییم

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط