کتابخانه ی مشترک خانوادگی الکترونیکی

برایم سوال است که آیا کتابهای الکترونیکی را می توان مانند کتب کتابخانه شخصی
به سایر اعضای خانواده نیز برای مطالعه داد
مثلا با داشتن یک اکانت مشترک برای کتابخانه‌های فیدیبو و نوار
و یا
داشتن سیستم مخصوص برای این کار به صورت مشترک که کمتر قابل تصور است
کتابخانه ای اشتراکی داشت

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط