بایگانی‌ ماهانه: دی ۱۳۹۵

حرکت جالبی بود

حرکت جالبی بود

برای امتحان آماده نبودم فرجه ها را بدون مطالعه سپری کرده بودم امتحان با بیش از یک ساعت تاخیر شروع شد و چون برگه ی امتحانی ذمن a3چاپ می شود به مراقبت گفتم وخود...

چه فرقی می کند نام خدا چیست

چه فرقی می کند نام خدا چیست

چه فرقی می کند نام خدا چیست مهم همبستگی،خوبی،و نیکیست همه انسان، نباشد بین ما فرق چه باشم من سیاه،قرمز، و بی رنگ چه فرقی می کند دین شما چیست مسیحی،یا که بودایی،یهودیست مهم...

از کجایم

از کجایم

از کجایم ، به کجا خواهم رفت از درک،,بر درکم این شد حرف!؟ هر کجا را که نگه می سازم رنگ رخسار خودم می بازم أین همه نظم چرا گشته هویدا اینجا برچه آنسان...

اندر احوال جهان

اندر احوال جهان

نابرده رنج که گفته گنج میسر نمی شود ایشان نمونه اش پدرش پولدار است و می شود آنکس که گشنگی ندیده غمی ندارد پس ما ها چشممان به نمودار فیمت است داءم تلاش کرده...

در اینجا چه خواهم نوشت

در اینجا چه خواهم نوشت

در أین چند ساله که با اینترنت آشنایی دارم همیشه دلم می خواست، سایتی ایجاد ومرتبا در آن بنویسم اقداماتی صورت گرفت ولی بنا به تنبلی ادامه نیافت حال میخواهم دوباره بنویسم از قانون،اجتماع،هر...