بایگانی‌ ماهانه: بهمن ۱۳۹۵

jp

jp

کد jpازامروزمتوقف می شود به دلیل مورد دوم و تاثیر منفی بر ذهن و اغرارآمیز بودن و وقت گیر بودن به دلیل نشان دادن اراده و بررسی مورداول با آنکه بار ها به بی...

۲۴ ساعت زمان

۲۴ ساعت زمان

هر روز از ۲۴ساعت تشکیل شده است که ۸ساعت آن را در خوابیم اگر غذا خوردن و استحمام وبهداشت را ۴ساعت در نظر بگیریم میزان ساعات باقی مانده ۱۲ساعتمی شود حال وبگردی را یک...

خاطرات

خاطرات

مطالب خصوصی،مطالبی با قابلیت نشر عمومی هستند که به دلیل روند سایت(جلب نظر مخاطب) از حالت عمومی خارج می شوند لازم به ذکر است این نوشته ها در پروزه ی آرشیو اینترنت آرشیو و...

زندگی آنلاینتان را برای همیشه به یادگار بگذلرید

زندگی آنلاینتان را برای همیشه به یادگار بگذلرید

دوست دارید،مطالب و فعالیت های شما در اینترنت بدون نگرانی، از دست رفتن آن ها برای همیشه ثبت و در دسترس آیندگان باشد پروژه ی آرشیو اینترنت که آرشیو نسبتا کاملی را از اینترنت...

مادرم ذکرش فقط این هاست گویم بر شما

مادرم ذکرش فقط این هاست گویم بر شما

مادری دارم که تا شب در کتاب خالق است. ول نمی سازد کتابش چون که گوید بالغ است گویدش بر من، بخواهی تا شوی اهل بهشت پس بجای آور ،تو چند رکعت نگردی بد...

مطالعه ی ارشد( بهمن ماه)

مطالعه ی ارشد( بهمن ماه)

در این. چند ماه باقی مانده تا کنکور ارشد در هر یک ماه یک پست با عنوان مطالعه ی ارشد اسفند-فروردین_اردیبهشت ایجاد و افعال صورت گرفته به طور خلاصه در قسمت نظرات ذخیره خواهد...

پلاسکو ،یک هشدار برای زلزله ی احتمالی تهران بود  این یک حادثه ی کوچک بود ،اگر زلزله بیاید فاجعه ی انسانی رخ خواهد داد

پلاسکو ،یک هشدار برای زلزله ی احتمالی تهران بود این یک حادثه ی کوچک بود ،اگر زلزله بیاید فاجعه ی انسانی رخ خواهد داد

لاسکو،نامی که در این چند روزه زیاد شنیده می‌شود فکر میکنید یک زلزله در شهری مثل تهران چه عواقبی خواهد داشت یک فاجعه ی انسانی،برابر با مرگ میلیون ها نفر و خساراتی که عواقب...