بایگانی‌ ماهانه: شهریور ۱۳۹۶

درون روشنایی بنده کورم چه باید من کنم سنگ صبورم

درون روشنایی بنده کورم چه باید من کنم سنگ صبورم

با توجه به اینکه دید دو چشمم کاهش پیدا نموده است (در هنگام جواب دادن به علامت های ایتومتری از ده ردیف علامت هیچکدام را نتوانستم پاسخ بدهم) باید تلاش زیادی انجام دهم در...

سفر به گرگان

سفر به گرگان

در سفر به گرگان شاهد بودیم هوا کاملاً شرجی و گرم بود به نظرم بهتر است فکری به حال این شرایط شود و طبق گفته های شاهد عینی بیش از ۴۰ روز است که...

قیمت اسکن عصب شبکه(Erg) در بیمارستان نور و نگاه

قیمت اسکن عصب شبکه(Erg) در بیمارستان نور و نگاه

این اسکن برای دو چشم در بیمارستان نگاه بالای ۳۰۰ هزار تومان و در بیمارستان نور با خدماتی بهتر برای دو چشم فقط ۱۰۰ هزار تومان است که به نظرم قضاوت با خود شماست

شهریور ۱۳۹۶ و موارد  تمربوط به صفیه دانشگاه (بخش نظرات)

شهریور ۱۳۹۶ و موارد تمربوط به صفیه دانشگاه (بخش نظرات)

تقدیم به داعش

تقدیم به داعش

چرا آدم کشی، قتل و تجاوز به من پاسخ بده ، ای مردک بز چرا بع بع چرا ار ار بسازی چرا قانع نباشی ، پست نازی چرا گویی, که , راه من ,...

اگر ساکت نشینم بنده خاموش بدان قطعاً شوم روزی فراموش

اگر ساکت نشینم بنده خاموش بدان قطعاً شوم روزی فراموش

در چهارچوب قوانین باید مطالبه گری کرد و مشکلات را بیان نمود و در جهت حرکت نرم برای تغییر پیش رفت اگر برای خود تلاش کنیم جامعه موفق خواهد شد اگر حرف بزنیم و...

پیش به سوی وکالت

پیش به سوی وکالت

با توجه به نزدیک شدن به آزمون وکالت امسال تلاشم را برای کسب نتیجه مطلوب و بررسی میزان سطح معلوماتم خواهم کرد و با انجام امور تصفیه و معرفی به استاد و گرفتن کارت...

دو چشم  بی‌حیایم سمت کوریست و کار این بدن تنها صبوریست

دو چشم بی‌حیایم سمت کوریست و کار این بدن تنها صبوریست

دیروز در مورد چرایی هزینه برای چند عکس با دوتا از اعضای خ بحث و بددهنی کردم که کار درستی نبود از این دست پست ها که کوتاه است باز هم فرستاده خواهد شد...

برخی کتب قائمیه

برخی کتب قائمیه

برخی کتب قائمیه این سایت که از گذشته تا به امروز محلی برای انتشار کتاب های مذهبی بوده است چندیست که قرار است بسته شود تا جایی که بنده اطلاع دارم این موسسه با...