(مسواک زدن و ورزش و میزان مصرف آب و قرص و خلاصه ای از مطالعه)۱۳۹۶

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط

۴ دیدگاه‌

 1. aliparsapour گفت:

  متن روزانه

  • aliparsapour گفت:

   [ ] شرح مطالعه
   [ ] ۸لیوان آب
   [ ] ورزش۳۰دقیه
   [ ] مسواک قبل خواب
   [ ] مسواک بعد ناهار
   [ ] مسواک بعد صبحانه

 2. aliparsapour گفت:

  [ ] ۰۸۰۱۱۳۹۶
  [V] شرح مطالعه کم
  [V] ۸لیوان آب کمتر
  [V] ورزش۳۰دقیه ۱۵دقیه
  [ ] مسواک قبل خواب
  [ ] مسواک بعد ناهار
  [ ] مسواک بعد صبحانه

 3. aliparsapour گفت:

  [V] این شکلک یعنی به مقداری ویا کاملانجام شده
  [ ] ۰۹۰۱۱۳۹۶
  [ ] شرح مطالعه ۶۰نکته
  [ ] ۸لیوان آب
  [ ] ورزش۳۰دقیه
  [ ] مسواک قبل خواب
  [ ] مسواک بعد ناهار
  [ ] مسواک بعد صبحانه