بایگانی‌ ماهانه: دی ۱۳۹۷

آرشیو تمام صفحات فعالیتهای بالاچه،به رنگ سبز از زمان ایجاد تا الان در پروژه های آرشیو اینترنت

آرشیو تمام صفحات فعالیتهای بالاچه،به رنگ سبز از زمان ایجاد تا الان در پروژه های آرشیو اینترنت

از این به بعد فعالیت های بالاچه را هر سال یک بار در پروژه‌های آرشیو اینترنت ذخیره می‌کنم www.balatarin.com/b/berangesabz_ir/1 web.archive.org/web/20190119071234/https://www.balatarin.com/b/berangesabz_ir/1 @@ www.balatarin.com/b/berangesabz_ir/2 web.archive.org/web/20190119071411/https://www.balatarin.com/b/berangesabz_ir/2 @@ www.balatarin.com/b/berangesabz_ir/3 web.archive.org/web/20190119071556/https://www.balatarin.com/b/berangesabz_ir/3 @@ www.balatarin.com/b/berangesabz_ir/4 web.archive.org/web/20190119071733/https://www.balatarin.com/b/berangesabz_ir/4 @@ www.balatarin.com/b/berangesabz_ir/5 web.archive.org/web/20190119080546/https://www.balatarin.com/b/berangesabz_ir/5 @@ www.balatarin.com/b/berangesabz_ir/6...

چرا اکثر ما مردم خموشیم

چرا اکثر ما مردم خموشیم

چرا اکثر ما مردم خموشیم ز ظلم حاکمان بد نجوشیم نجوشیمو نگوییم بر چه ایران ز افکار شما گردیده ویران شده ویران ایران گوهربار چرا منتقدان را می‌زنید دار زنید شلاق زندان ترس تبعید....