با کلاس کنکور ،و کتاب های جامع موسسات مخالفم

بنظرم حرام کردن پول است
کتابی که با مطالعه ی بیشتر یک نفر نسبت به دیگران به چاپ می رسد
و صد ها هزار نفر آن را خریده و می خوانند
چه فایده ای دارد،
یا استادانی که می خواهیم عدم مطالعه ی خود را با آن ها جبران کنیم
کتاب های جامع،یا گام به گام
بیشتر برای جبران تنبلی های ما هستند
۲۶روز تا ارشدم مانده
به خود و خانواده و جامعه با تلاشم در این مدت باقی مانده ثابت می کنم
که با تلاش همه چیز امکان پذیر است
درصد هایم را در این مطلب و تمام مطالب مرتبط،پستی با تصویر در وبلاگ شخصیم منتشر خواهم نمود
وب گردی
تلف کردن وقت
تلوزیون
انجام کارهای بیهوده تعطیل
،برای دانشگاه
تمایلم به عدم شرکت در کلاس و دانشگاه های پیام نور است

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط

۲ دیدگاه‌