به نام جهانی که آمد پدید


به نام جهانی که آمد پدید، حقیقت کجا نیست پاسخ دهید
به نام پدر با پسر بوده دوست و أین سه یکی می شوند زیر پوست
به نام ختم بهترین شماست، حقیقت کجانیست ،راهش شناس
به نام عصادار نیکو سخن ،که خوش بوده مانند یک فربهر
به نام زنانی که آزاده اند برای هدف خون بها داده اند
به نام خدا این چنین گفته حرف حقیقت سفید است مانند برف
به نام جهنم به نام بهشت. گمانم کلک بوده، این سرنوشت
به نام مسلسل به نام فشنگ که آدم چنین می کشد بنگ بنگ
به نام سرانی که بر دار رفت به چشم وطن این چنین خار رفت
به نام کسانی که مرتد شدند و از ترسستان بی صدا رد شدند

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. aliparsapour گفت:

    این ابیات را برای کنفرانس،علوم قرآن در باب ارتداد سروده ام