چند نقل قول‌ را مطح می کنم (دو رویی)

در قسمتی از مدت تحصیلم(در این اواخر)(ترم۷)
اول در کرسی بیان مشکلات صنفی
یکی از سخنرانان(دارای سمت رسمی) گفت فیلم نگیر آقا(به یکی از دانشجو ها)
و گفت اگر فیلم بگیرید به جای اینکه بگویم در دستشویی تار عنکبوت هست می گم بلبله
و جای دیگر سر کلاس یکی اژ اساتید از مجبور به دو رو شدن و شیوه ی رفتار دوگانه در محیط کار و رفتار دیگر در محیط های خصوصی نالید بحث هم از مشکلات و ناامیدی نسبت به حل آن و لزوم رفع آن ها شروع شد
بار ها شاهد رفتار دوگانه بوده ام در جمع طوری گغتن و در جای خصوصی تر حرف دیگر
این جو اشتباه است
خود من اکثرا سعی در کمتر رک(روک) گفتن کلمات را دارم
تا دردسر نشود
با دورویی وبه قول معروف تقیه مشکلی حل نمی شود
امید است تاثیر مثبت در جهان بگذارم و این تاثیر است که می ماند
باید تلاش کنم
تا به دیگران و در اصل به خودم کمک کنم
اینکه فقط به فکر منافع خود بودن
و شغلی گیرآوردن و شکمی سیر داشتن دردی که درمان نمی کند هیچ ،خود درد است

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط