jp

کد jpازامروزمتوقف می شود
به دلیل مورد دوم و تاثیر منفی بر ذهن و اغرارآمیز بودن
و وقت گیر بودن
به دلیل نشان دادن اراده
و بررسی مورداول
با آنکه بار ها به بی عیبی اش ازنظرعلم رسیده ام
ولی به دلیل اتمام حجت و عدم مراجعه به مورد دوم ازاین لحظه اقدام به فراموشی و بسنده کردن به خواب می نمایم

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط

۳ دیدگاه‌

 1. aliparsapour گفت:

  دز اینجا نظری نوشته نباید شود
  و این عمل به هیچ عنوان نباید تکرار شود
  و به خودم تاییدمی کنم به هیج عنوان مجوزبه خودم برای انجام همل و ثبت این فعلنمی دهم
  آخرینجیپی دیروزبود
  وقت برای من طلاست وجی پی
  مخصوصاpمن رااز اهداف و فرصت محدودم دورمی کند

  • aliparsapour گفت:

   امروز این کار در کمتر از ۱۵دقیقه انجام شد
   از بعد ۸؛۳۰صبح تا ۹(حدود این تایم)
   دو روزقبلش فکر کنم پنج دقیقهpبود
   وامروزjpبود

 2. aliparsapour گفت:

  از دیروزstopشد این مطلب عمومی می شود