به یاد ستایش قریشی


یک سال از رفتن گذشت،اما،یاد تو باقی خواهد ماند
تقدیم به قربانیان جهالت

ستایش برچه در وان اسید است
چرا از صورتش خون می چکیدست
چرا در شش جهانش تیره گردید
چرا دنیا دگر بر او نخندید
چرا ابله برایش دام افکند
غزال میهنم برخاک افکند
غزالم، میهنم نامش زمین است
حماقت دشمنی گه در کمین لست

شاعر:علی پارساپور(نقطه)

ماجرای قتل او در
ویکی پدیا

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط