تلنگر

در مدتی که به تهران آمدم،مطالب،نوشته شده به عنوان خاطره در وبلاگ شخصی خاطرات را که قبلا حذف شده بود مورد بررسی قرار دادم
برای خودم
متاسفم شدم که چرا آنقدر وقت تلف کردن
مقداری از مطالب را در بخش نظرات برخی مطالب خصوصی قرار دادم
اولا اکثرشان بی نظم،مطالبی گرفته شده از نرم افزار های خبرگردی و برترین ها و خاطراتی ناقص بودند
که زمانی محتوای وبلاگ شخصی ام(همان وبلاگali-parsapourدر بلاگر )که مطالبش را تغییر داده ام بودند
بسیاری از بکاپ های color noteو برخی مطالب را حذف کردم
حال باز هم باید به خودم بگویم
برای این همه وقت تلف کردن درگذشته برای نوشتن خاطرات
تماشای برخی محتواها متاسفم

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط