به رنگ سبز بلاگ

مثبت اندیش باش

مثبت اندیش باش

ز ذهن افکار منفی را بکن دور که آن ها زندگانی را کنند شور بباش واقع نگر مثبت بیندیش خیال بافی نکن که می شوی کیش بباش از صبح تا شب پی اهداف که...

انجمن علمی فرهنگی موج نور اصفهان ، واقعا آموزش های خوبی در رابطه با کامپیوتر دارد

انجمن علمی فرهنگی موج نور اصفهان ، واقعا آموزش های خوبی در رابطه با کامپیوتر دارد

تعدادی از کتاب های آموزشی اش را گرفتم اول فکر کردم برایم پست می کنند و بعداً فهمیدم از طریق Dropbox محتوا را در اختیارم می گذارند به این دلیل که فضای کافی در...

تمرین تایپ

تمرین تایپ

جملات زیر با کامپیوتر تایپ شده است ___ وزارت بهداشت در مورد آمار کرونا شفاف سازی کند در این چند روز سه خبر مرتبط با آمار فوتی ها و مبتلایان کرونا منتشر شده است...

حسین بر کل مردم داد پیغام

حسین بر کل مردم داد پیغام

حسین بر کل مردم داد پیغام نباید با بدی ها بردارید گام بگفت حاکم اگر داشت خیال خام جلویش بروید تا شود ناکام بگفت بی دین اگر حتی که باشید اسیرو بنده ی ظالم...