به رنگ سبز بلاگ

یادداشت و نگهداری میزان مطالعه ی روزانه ام برای آزمون اختبار در یک جای امن و عمومی کردن آن ها بعد اختبار کتبی و شفاهی

یادداشت و نگهداری میزان مطالعه ی روزانه ام برای آزمون اختبار در یک جای امن و عمومی کردن آن ها بعد اختبار کتبی و شفاهی

برای اینکه بهتر بفهمم با خودم چند چندم بهتر است میزان مطالعه ی روزانه ام را مانند کنکور سراسری در جایی یادداشت کنم به همین خاطر مطالعه ی روزانه ام را هر شب برای...

هدف

هدف

اگر خواهی رِسی بر هدف نباید کنی وقت خود را تلف نباید بگردی ، در اخبار روز همه فکر خود را به درسا بدوز بکوش آنچنان تا نگویی تو کاش نیاد وقت شادی برات...

چرخی در اینترنت

چرخی در اینترنت

یکی از مطالب ایشان در مورد زلزله و تاکید بر لزوم آمادگی در برابر زلزله ی احتمالی تهران را خواندم www.khabaronline.ir/service/weblog/nateghi مطالب ایشان را دنبال می کنم و نوشته هایشان در قالب بیان خاطره...