به رنگ سبز بلاگ

کرونا چه زمانی به پایان می رسد ؟

کرونا چه زمانی به پایان می رسد ؟

در کشور های مختلف واکسیناسیون با شدت و ضعف در حال انجام است . و اخبار مختلفی در مدت همه گیری کرونا از رسانه ها منتشر شده و بیم ها و امید هایی را...

نوشته های اخیر آقای دکتر رنانی

نوشته های اخیر آقای دکتر رنانی

امروز در کانال پزشکان و قانون به مطلبی بر خورد کردم که از روند کند واکسیناسیون انتقاد می کرد و همچنین مخاطبان را به نوشته های اخیر آقای دکتر رنانی در مورد مشکلات کشور...