به رنگ سبز بلاگ

شرکت در مسابقات قرآنی ماه رمضان

شرکت در مسابقات قرآنی ماه رمضان

از اوایل ماه رمضان سعی کردم در این دو مسابقه شرکت کنم دقایقی پیش این را در دو گروه فرستادم سلام در ماه رمضان چندین مسابقه ی قرآنی برگزار می شود که در ادامه...

#من_واکسن_میزنم

#من_واکسن_میزنم

اگر خواهی کنی خدمت به ملت نبینی کشورت را رو به ذلت بزن واکسن کرونا همچو دیو است برایش ضد واکسن چون حبیب است اگر گشتی گرفتار می شود شاد زدی واکسن کند گریه...

ما می توانیم

ما می توانیم

اگر چه مشکلات ما زیاد است مسیرمان همش پر پیچ و تاب است ولی داریم اراده هم چو کوهیم عُقابانی سر افراز باشکوهیم کنیم کوشش کنار خانواده گاهی سخت میگذَرِه گاه شاده شاده گاهی...