با افزایش کیفیت خودرو و جریمه های سنگین برای تصادفات حادثه ساز تا درسی برای بقیه شود افزایش امکانات حمل و نقل عمومی افزایش ضریب نفوذ اینترنت و اجرای کامل دولت الکترونیک،و…
43×365
=15,695
بستری شدن ها ۸۲ یا ۸۲۰
82×365
=29,930

820×365
=299,300
کشته های جاده ها در۲۵سال
16,000×25
=400,000

کودکان دارای معلولیت از بدو تولد در ایران طی ۵۰ سال گذشته
آنهایی که بعداً متوجه می شوند را اگر بنگریم زیاد می شود
40,000×50
=2,000,000
اختلاس
3,000,000,000,000÷80,000,000
=37,500
یارانه
80,000,000×45,000
=3,600,000,000,000
ارزش ریال نسبت به دلار
1,000÷4,000
=0.25

علی پارساپورمشاهده نوشته ها

Avatar for علی پارساپور

من به مسایلی چون سیاست،مشکلات اجتماعی،و فناوری علاقه دارم از به رنگ سبز برای انتشار مطالب مورد نظرم استفاده می کنم عدل پیما و توییترم دو مکان اصلی دیگر برای انتشار تفکراتم می باشند

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!