با افزایش کیفیت خودرو و جریمه های سنگین برای تصادفات حادثه ساز تا درسی برای بقیه شود افزایش امکانات حمل و نقل عمومی افزایش ضریب نفوذ اینترنت و اجرای کامل دولت الکترونیک،و…
43×365
=15,695
بستری شدن ها ۸۲ یا ۸۲۰
82×365
=29,930

820×365
=299,300
کشته های جاده ها در۲۵سال
16,000×25
=400,000

کودکان دارای معلولیت از بدو تولد در ایران طی ۵۰ سال گذشته
آنهایی که بعداً متوجه می شوند را اگر بنگریم زیاد می شود
40,000×50
=2,000,000
اختلاس
3,000,000,000,000÷80,000,000
=37,500
یارانه
80,000,000×45,000
=3,600,000,000,000
ارزش ریال نسبت به دلار
1,000÷4,000
=0.25

علی پارساپورمشاهده نوشته ها

Avatar for علی پارساپور

من به موضوعاتی چون سیاست، مشکلات اجتماعی، و فناوری علاقه دارم از به رنگ سبز برای انتشار مطالب مورد نظرم استفاده می کنم همچنین سایت عدل پیما را برای کسب درآمد از طریق مشاوره ی آنلاین حقوقی ایجاد کرده ام

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!