آموزش ذخیره کردن مطالب یک کانال در سایتarchive.is

فقط کافیست لینک آن مطلب در کانال را کپی کرده و در archive.is ذخیره کنید @@ این نوع آدرس هم در آرشیو دات org و هم در آرشیو دات is ذخیره میشود و شامل … ادامه خواندن آموزش ذخیره کردن مطالب یک کانال در سایتarchive.is