دسته: اشعارم

سکوت دیگر بس است فریاد فریاد

سکوت دیگر بس است فریاد فریاد

سکوت دیگر بس است فریاد فریاد رهایی مشکل است باید که سر داد رهایی ممکن است آری به سختی باید رستم شویم یا همچو تختی و یا همچون فریدون ضد ضحاک که نامش جاودان...

پیام سیل های اخیر کشور به پایتخت نشین ها

پیام سیل های اخیر کشور به پایتخت نشین ها

سیل ها دادند بر مردم پیام زلزله آید تهران هست تمام خانه ها درهم ورهم می شوند ساختمان های بلند خم می شوند جاده ها مسدود افراد زیر خاک از حیات،این شهر،گردد پاک پاک...

نعمت آمد چون که لایروبی نبود قبل بارش پشت سد خالی نبود

نعمت آمد چون که لایروبی نبود قبل بارش پشت سد خالی نبود

نعمت آمد چون که لایروبی نبود قبل بارش پشت سد خالی نبود آب آمد منتها جایی نرفت شهرها و روستاها شد چو ظرف شهرها و روستاها شد خراب که دهد بر مردم پر درد...

مستمری که داده شد به معلول

مستمری که داده شد به معلول

مستمری که داده شد به معلول. دوبار بره مغازه نیست دیگه پول مستمری دوای درد ما نیست الان بهت میگم دوا چه چیزیست دوای درد مسیر بی مانع است. مردمی آگاه در این خانه...

قیمت ویلچر شده است چون پراید

قیمت ویلچر شده است چون پراید

قیمت ویلچر شده است چون پراید به نرخ امروز که نه،سال ۸۰ قیمت سمعک،موبایل و لپ تاپ شاید ببینم این ها رو من تو خواب قیمت پوشک که نگو عذابه کی میره ابر تیره...

خدمت به معلول فقط تو حرفه

خدمت به معلول فقط تو حرفه

خدمت به معلول فقط تو حرفه از حقیقت چرا میری تو طفره مسئول مربوطه فقط نزن حرف مشکل ما زیاده، زندگی سخت حرف درمانی چاره ی کار ما نیست نمره بهزیستی یکه نه که...

سکوت دیگر بس است جبران،جبران

سکوت دیگر بس است جبران،جبران

به پا خیزید معلولان ایران سکوت دیگر بس است جبران،جبران زمان آن رسیده، ما زنیم حرف و فعل می توانیم را کنیم صرف اگر با اتحاد حرکت نمودیم همیشه ،شاد،خرم، در سرودیم اگر نه،چند...

این همه معلول در  این مملکت

این همه معلول در این مملکت

این همه معلول در این مملکت ز بی توجهی خورند هی کتک درون خانه ها،شدند در قفس بغض درون سینه،تنگ است نفس راه رهایی از این وضع چیست منجی موعود در این جمع کیست...

امید است (تقدیم به خواهرم)

امید است (تقدیم به خواهرم)

امید است باشی موفق شما و درمان کنی دردی از اجتماع امید است خواهر درون مسیر به غم،غصه ،هرگز نگردی اسیر امید است با کوششو پشتکار. ز پستی بلندی کنی تو گذار امید است...

چرا اکثر ما مردم خموشیم

چرا اکثر ما مردم خموشیم

چرا اکثر ما مردم خموشیم ز ظلم حاکمان بد نجوشیم نجوشیمو نگوییم بر چه ایران ز افکار شما گردیده ویران شده ویران ایران گوهربار چرا منتقدان را می‌زنید دار زنید شلاق زندان ترس تبعید....