دسته: اشعارم

۱۳ آبان کجایش جشن داشت+صوت

۱۳ آبان کجایش جشن داشت+صوت

۱۳ آبان کجایش جشن داشت پر خطا بود کینه ها بر جا گذاشت کینه هایی که دائم شد زیاد کاشکی روزی صلح جایش بیاد کاشکی این اشتباه گردد تمام کشورم به آمریکا گوید سلام...

کشور ایران شود روزی بهشت

کشور ایران شود روزی بهشت

کشور ایران شود روزی بهشت گر که ما با هم شروع سازیم به کشت کشت یک بذری که باشد حاصلش صلح و خوبی ، رفتن دیو‌ های زشت دیو هایی که انسان چهره اند...

قانون معلولان بودجه نداره

قانون معلولان بودجه نداره

قانون معلولان بودجه نداره تا اجرایی بشه لبخند بیاره چیکار حالا کنیم تا رفع شود درد باید فریاد زنیم تا نشویم سرد بگیم بودجه چه شد شل کنید خزانه برای حقمون نگیرید بهانه بریم...

هر روز میرن ده ها نفر زیر خاک  مسئولامون کجان یقه دهند چاک(کیفیت پایین خودروهای داخلی و نقش آن در افزایش تلفات جاده ای و انحصار خودروسازان بر بازار و نقض حقوق بشر)

هر روز میرن ده ها نفر زیر خاک مسئولامون کجان یقه دهند چاک(کیفیت پایین خودروهای داخلی و نقش آن در افزایش تلفات جاده ای و انحصار خودروسازان بر بازار و نقض حقوق بشر)

کیفیت خودروی داخلی پشم مردم ما شایسته ی بنز و رخش ولی الان پراید،پژو سواریم هر روز داریم جوان تو قبر میزاریم هر روز میرن ده ها نفر زیر خاک مسئولامون کجان یقه دهند...

اتاق شیشه ای ضد فساد است (لزوم انتشار آمار معلولان ثبت شده در سازمان بهزیستی))

اتاق شیشه ای ضد فساد است (لزوم انتشار آمار معلولان ثبت شده در سازمان بهزیستی))

چند نفر معلول در این سازمان ثبت باشد نامشان بر ما نهان پرسش بالا جوابش ساده است در درون سیستم آماده است منتها باید دهید آن را نشان تا نماند پشت در چیزی نهان...