دسته: فناوری

زندگی آنلاینتان را برای همیشه به یادگار بگذلرید

زندگی آنلاینتان را برای همیشه به یادگار بگذلرید

دوست دارید،مطالب و فعالیت های شما در اینترنت بدون نگرانی، از دست رفتن آن ها برای همیشه ثبت و در دسترس آیندگان باشد پروژه ی آرشیو اینترنت که آرشیو نسبتا کاملی را از اینترنت...