این ابیات را باید سرلوحه زندگی ام قرار دهم

علی پارساپور

من به مسایلی چون سیاست،مشکلات اجتماعی،و فناوری علاقه دارم از به رنگ سبز برای انتشار مطالب مورد نظرم استفاده می کنم و بالاچه ی به رنگ سبز در بالاترین و توییترم دو مکان اصلی دیگر برای انتشار تفکراتم می باشند

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

 1. علی پارساپور گفت:

  این هم متن بدون لینک ابیات است
  تا هر از گاهی در گوشی به آن نگاه کنم

  آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

  با دوستان مروت با دشمنان مدارا

  ***
  بار درخت علم ندانم مگر عمل

  با علم اگر عمل نکنی شاخ بی‌بری

  /**
  کسی کو خرد را ندارد ز پیش

  دلش گردد از کردهٔ خویش ریش

  ****
  طریقت به جز خدمت خلق نیست

  به تسبیح و سجاده و دلق نیست

  *-*

  توانا بود هر که دانا بود

  ز دانش دل پیر برنا بود

  //**
  علم چندان که بیشتر خوانی

  چون عمل در تو نیست نادانی

  ****
  بروکارگر باش و امّیدوار

  که از یاس جز مرگ ناید به‌بار

  گرت پایداربست در کارها

  شود سهل پیش تو دشوارها

  ****
  بنی آدم اعضای یکدیگرند

  که در آفرینش ز یک گوهرند

  چو عضوی به درد آورد روزگار

  دگر عضوها را نماند قرار

  تو کز محنت دیگران بی غمی

  نشاید که نامت نهند آدمی

  ****
  مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان

  ****
  چون در امضای کاری متردد باشی آن طرف اختیار کن که بی آزارتر باشد.

  با مردم سهل خوی، دشخوار مگوی

  با آن که در صلح زند، جنگ مجوی

  ***
  زنبور درشت بی مروت راگوی

  باری چو عسل نمی‌دهی نیش مزن

  ***
  کاشکی قیمت انفاس بدانندی خلق

  تا دمی چند که ماندست غنیمت شمرند

  —*
  خنده رسوا می نماید پسته بی مغز را

  چون نداری مایه، ازلاف سخن آزاده باش

  ****
  در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود

  تیر کج چون از کمان بیرون رود رسوا شود

  ****
  بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود
  پسته ی بی مغز چون لب وا کند رسوا شود

  ***
  کم گوی و گزیده گوی چون در

  تا ز اندک تو جهان شود پر