باید همانند کسی که به حفظ آیات قرآن علاقه مند است و یا برای مشاعره ابیات شاعران را به خاطر می سپارد به حفظ مواد مهم قوانین و مرور مرتب متن قانون بپردازم

علی پارساپور

من به مسایلی چون سیاست،مشکلات اجتماعی،و فناوری علاقه دارم از به رنگ سبز برای انتشار مطالب مورد نظرم استفاده می کنم عدل پیما و توییترم دو مکان اصلی دیگر برای انتشار تفکراتم می باشند

مطالب مرتبط