برای موفقیت در حرفه وکالت باید بر روی قوانین تسلط داشته باشم ، میزان مطالعه از ۲ آذر تا به امروز به همراه سایر موارد

از ۲ آذر ۱۳۹۸ صبح با تبلت کار و دو مطلب در سایتم فرستادم تا بعد آزمون با تبلتم کار نخواهم کرد مگر موردی واقعا ضروری پیش بیاید **** 11 فایل21 مدنی فاضل مبحث … ادامه خواندن برای موفقیت در حرفه وکالت باید بر روی قوانین تسلط داشته باشم ، میزان مطالعه از ۲ آذر تا به امروز به همراه سایر موارد