برای وکالت

برای وکالت
با توجه به لزوم مطالعه برای وکالت
و اینکه نتایج تلاش من
بعد از این آزمون مشخص خواهد شد و اینکه باید عملگرا بود اینجانب قول میدهم که برای این هدف تلاش کرده و فقط حرف نزنم
این ها
www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=5141
خواستند
تو هم بخواه
و جز نفرات قبولی کانون وکلای مرکز باش

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵