بررسی آمارهای مرتبط با تصادفات جاده ای در ایران

@@لینک اول رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به حوادث رانندگی در دهه ۸۰ تصریح کرد: در دهه هشتاد(۱۳۸۹-۱۳۸۰) جمعا” ۲۴۱ هزار و ۲۳۶ نفر در کشور بر اثر حوادث رانندگی جان خود … ادامه خواندن بررسی آمارهای مرتبط با تصادفات جاده ای در ایران