تا ارشد

علی پارساپور

من به مسایلی چون سیاست،مشکلات اجتماعی،و فناوری علاقه دارم از به رنگ سبز برای انتشار مطالب مورد نظرم استفاده می کنم و بالاچه ی به رنگ سبز در بالاترین و توییترم دو مکان اصلی دیگر برای انتشار تفکراتم می باشند

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

 1. علی پارساپور گفت:

  مطالعه
  ۱۰فروردین
  ۶۸تا۱۰۰نکات مدنی فاضل از کانالش ضبط
  ۲بار ۱۰۰ماده اول آدم و یک بار کامل و یک بار ناتمام ۱۰۰ماده دوم گوش داده شد
  #آزمون_ارشد_من
  @
  ۱۱
  نکات چتر دانش جارت
  ۵۰ماده اول ضبط
  آدم ۱۰۱تا ۲۰۰ و ۲۰۰تا۴۰۰ یک بار و کمتر از نصف
  #آزمون_ارشد_من
  @
  ۱۲ فروردین
  ۲۰۰تا۳۰۰یک بار
  دوبار ۳۰۰تا ۴۰۰
  و۵۰۰تا۵۲۹ آدم
  تجارت۱تا ۲۰ (اقسام شرکت) ۱ شرکت سهامی تا۱۰۰،دو بار
  @@
  ۱۳
  قسمتی از ۱۰۱تا۲۰۰ تجارت
  #آزمون_ارشد_من
  @@
  ۱۴
  ضبط۱۰۱تا ۱۵۰ نکات مدنی فاضل تلگرام
  -مدنی خلاصه فاضل صوتی
  خ م ف مدنی۲(۱از۲۰)

  @@
  ۱۵
  تجارت ۱۰۱تا۲۰۰
  ۲۰۱تا فکر کنم۳۰۰.
  فایل صوتی۴ ،از ماده ۹۴ و قایل۵دو بار (۲۰۱تا۳۰۰)
  ۴۰۱تا۶۰۰
  _مدنی۱تا۱۰۰-۱۰۰۱تا
  ۱۱۰۰
  _۱۱۱تا۲۰۰
  ۱۱۰۱تا قسمتی
  @@
  ۱۱۰۱تا۱۲۰۰,۱۲۰۰تا
  آخر ،۲۰۱تا۳۰۰،۳۰۱تا۴۰۰،۴۰۰تا۵۰۰
  @@
  ۱۸
  ۵۰۱تا۶۰۰
  ۶۰۱تا۷۰۰
  ۷۰۰تا۸۰۰
  ۸۰۰تا۹۰۲
  ۹۰۳تا۱۰۰۰
  و بار دوم تا قسمتی
  قسمت کمی از ق امور حسبی

  @@
  ۱۹
  ۹۰۳تا۱۰۰۰ ق م

  آدم۱تا۱۰۰دوبار،بار اول با دقت کم
  ۱۰۱_۲۰۰_۲۰۱_۳۰۰_۳۰۱_۴۰۰
  @
  ۲۰
  ۳۰۱_۴۰۰_۴۰۱_۵۰۰
  و۵۰۰ به بعد دوبار
  باید با دقت بیشتری مطالعه کنم
  دو فایل آدم خلاصه
  @@
  ۲۱
  سوک،۴و۵گوش
  بابام برام پارسال ضبط کرد
  که اگه قبل ضبط یک بار مرور می کرد کیفیت و روانی فایل بالاتر می شد

  مقداری صوت خلاصه ضبط از خودم
  @@
  ۲۲
  مقداری صوت خلاصه ضبط از خودم،با موبایلم
  خلاصه آدم فاضل با تبلت

  ۱,۲,۴از۹
  @
  ۲۴
  ۴،۵,۶
  ۱۹:۳۳
  به کارهای متفرقه مثل وب گردی، تلگرام
  نباید بپردازم
  و فقط پایگاه خبری اختبار و کانال کمپین
  و همچنین سایت خودم و سایت کمپین را چک کنم
  لازم است خلاصه های فاضل را خوب گوش دهم
  الان گوش می دهم و جایی لازم باشد عقب می زنم

  ۲۲شب فقط چند ماده از۱۹:۳۳
  رادیو گوش دادن،غذا را همراه،tvخوردن(البته پشت به آن ولی گاهی دقایقی نگاه می کنم از نزدیک با دید کم و گاهی صدا ،آخرین فیلم خوبی که دیدم هزارپا بود قبل عید)
  از این به بعد
  سه زمان درسی
  قبل۱۲
  ۱۲تا۱۷
  ۱۷تا۲۲
  چقدر درس خواندم
  بعد باید فقط با تبلت گوش بدم یا گوشی که بتونم برگردم به عقب(مثلا۱دقیقه قبلش) در صوت ها
  قوانین را ۱۰۰ ماده ای از آوای قانون می خوند ضبط کردم