امروز که برای تزریق دز چهارم رفتم گفتند چون آسترازنکا زدی فقط می توانی آسترازنکا یا رازی تزریق کنی
اول اسمم را برای آسترازنکا داشت می نوشت که اگر آمد بزنم ( پدرم بعد بهم گفت) مسئول سیستم گفت دیروز تمام شده ، که من گفتم همان رازی را می زنم پدرم به مسئول تزریق گفت یعنی اصلا آسترازنکا ندارید که گفت باید ده نفر جمع شوند که نمی شوند که رفت نگاه کرد گفت نه موجود نداریم
به هر حال با آنکه خودم دلم نمی خواست واکسن ایرانی بزنم « چون عملا دارند مردم را مجبور می کنند ایرانی را انتخاب کنند همانند قضیه ی خودرو » اما این واکسن را زدم
البته مسئول تزریق گفت واکسن رازی تایید بهداشت جهانی را دارد همان لحظه گفتم نه نداره گفت چرا داره می خواستم به خاطر این حرفش بلند شوم برم یک لحظه این فکر به ذهنم زد که گفتم ولش کن هر چه بادا باد

برخی عناوین مرتبط با واکسن کرونای رازی را مطالعه می کردم که امیدوارم روزی این واکسن تایید بهداشت جهانی را بگیرد

زمانی که مسئول سیستم گفت دیروز آسترازنکا تمام شد یک نفر دیگر که به من همان شخص واکسن را تزریق کرد داشت اسمم را می نوشت برای محموله احتمالی بعدی که من خودم گفتم رازی

چون نه حوصله داشتم ببینم به من واکسن خارجی می رسد یعنی ده نفر جمع می شوند یا اگر جمع شوند به من اعلام می شود

در صحبت ها دو بار بر عدم اهدای جدید واکسن تاکید داشتم

در مورد عوارض واکسن هم مادرم موردی را درباره ی آسترازنکا مطرح کرد که مسئول سیستم هم در مورد عقیمی تاکید نمود
که به نظرم بهتر است جلوی شایعات گرفته شود چون از این حرف ها از سایرین هم شنیده بودم

@@

مرتبط

@

@

https://twitter.com/aliparsapour01/status/1518254089427206146

@@@

واکسن رازی کوو پارس – ایرنا

https://www.irna.ir/tag/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D9%88+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3

https://web.archive.org/web/20220531062511/https://www.irna.ir/tag/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D9%88+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3

https://archive.ph/8u6JA

@

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی – ایرنا

https://www.irna.ir/tag/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87+%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%D9%88+%D8%B3%D8%B1%D9%85+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C

https://archive.ph/KMQ4T

https://web.archive.org/web/20220531063236/https://www.irna.ir/tag/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87+%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%D9%88+%D8%B3%D8%B1%D9%85+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C

@

موسسه رازی – ایسنا

https://www.isna.ir/tag/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87+%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C

https://archive.ph/2ukNA

https://web.archive.org/web/20220531064621/https://www.isna.ir/tag/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87+%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C

@@@

https://www.rvsri.ac.ir/portal/home/

https://archive.ph/97PHz

https://archive.ph/C1CWD

https://web.archive.org/web/20220531095627/https://www.rvsri.ac.ir/portal/home/

علی پارساپورمشاهده نوشته ها

Avatar for علی پارساپور

من به موضوعاتی چون سیاست، مشکلات اجتماعی، و فناوری علاقه دارم از به رنگ سبز برای انتشار مطالب مورد نظرم استفاده می کنم همچنین سایت عدل پیما را برای کسب درآمد از طریق مشاوره ی آنلاین حقوقی ایجاد کرده ام

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!